Reparacions estructurals balconeres amb aplicació malla.