Reparacions estructurals balconeres

Reparacions estructurals de les balconeres.