Información Legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Rehabilitació 9 sl, empresa propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.rh9sl.com, comunica als seus usuaris i subscriptors que les dades personals que ens faciliten al complimentar formularis de registre passen a formar part d’un fitxer automatitzat que està degudament protegit segons la LOPD.

La recollida d’aquestes dades personals té com a única finalitat configurar el perfil professional i els interessos de cada usuari per tal de personalitzar el servei que se’ls presta.

Així mateix, i en compliment del que estableix la LOPD abans esmentada, a l’omplir aquests formularis es sol·licita als usuaris el seu consentiment per conservar les seves dades personals i continuar tractant-los a fi de poder remetre’ls les nostres publicacions electròniques gratuïtes, informar-los de novetats i oferir-los nous productes o serveis que puguin ser del seu interès. No obstant, si algun usuari no desitja que conservem o tractem les seves dades personals pot comunicar-se amb nosaltres per qualsevol de les vies que s’indiquen a continuació per exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació de les seves dades personals :

Rehabilitació 9 SL

C/ València 342, 08009 – Barcelona
Tel.: 93.459.30.07 // Email: administracio@rh9sl.com
……………………………………………………………………………………………………………………..

Finalment, volem deixar constància que les dades personals conservades en el fitxer esmentat són tractades d’acord amb les exigències legals imposades per la Llei, guardant-se les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat dels mateixos segons el que disposa el Reial Decret 994 / 1999 de 11 de juny, en el qual s’estableixen les “Mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal”.

Avis  legal, Rehabilitació 9 SL

Societat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.