Què us oferim?

Rehabilitació i restauració tant de façanes com a mitgeres. Utilitzem tot tipus de tècniques de restauració i rehabilitació respectant  l‘estil arquitectònic. Tenim coneixements i qualificacions necessàries per a actuar a façanes de pedra, d’estuc, d’aplacats i esgrafiats aplicant sistemes de neteja per a microàrids a pressió i buixardat mecànic. A més a més oferim el Programa de manteniment a 10 anys que són projectes i contractes desenals de manteniment preventiu per tal de reduir futures patologies i els seus costos de correcció.

web1

Rehabilitació integral d’edificis i habitatges. Apliquem tot tipus de tècniques de restauració i rehabilitació tenint en compte l’estil arquitectònic  del edifici. Disseny de cuines i banys.

Reparacions estructurals en edificis. Una de les nostres especialitats és reparar els danys formats en tota la estructura del edifici com les balconeres, tribunes, bigues i materials.

web 2

Impermeabilització de cobertes i reforços estructurals. Cobertes de materials com la ceràmica, la pisarra… Aïllaments tèrmics i  reforços estructurals.

coberta

Patis interiors. Escales i vestíbuls. Instal·lacions,claraboies,estructures, pintat… Treballem els paviments, ferradures, la il·luminació, l’estucat i pintat.

Instal·lacions varies.Tant d’aigua com gas i electricitat.

ITE. Certificat d’Inspecció Tècnica d’Edificis, un control periòdic de l’estat dels edificis per conèixer  què s’ha de rehabilitar.

Cèdula d’habitabilitat. Document administratiu que acredita al habitatge que compleix les condicions mínimes  d’habitabilitat marcades per la normativa vigent.

Certificat d’eficiència energètica El certificat energètic dona a conèixer l’estat de les instal·lacions energètiques  i el comportament que aquest té en tot el referit al camp energètic.

eficiencia-energetica-11-668x556