Preguntes freqüents

·Els pressupostos, són gratuïts? Sí, tant si existeix un projecte tècnic aportat pel client com si el projecte el realitza Rehabilitació 9.

·Tenen tècnics en plantilla?  La nostra empresa té aparelladors experts en restauració i rehabilitació tant pel control com per la supervisió de les obres.

·És necessari un tècnic titulat per a fer les obres?  Si. És necessari fer un projecte tècnic visat i el control per part d’una DF (Direcció Facultativa).

·És necessari un permís d’obres per a la restauració d’una façana?  Sí, el permís d’obres del Districte és necessari per a la execució dels treballs d’obres menors com per exemple la restauració de la façana. En cas de que l’edifici necessiti apuntalament, és a dir una obra major, s’aportarà un projecte realitzat per un arquitecte.

·Quan es pot tenir a disposició el permís? Depèn del Districte, normalment al presentar el projecte et donen el permís; com a molt es pot allargar des de 1 a 2 mesos.

·Quin cost té el permís d’obres?  Depenent del tipus d’actuació a efectuar haurem de demanar una llicència d’obra menor o un comunicat.

En el cas de la llicència d’obres majors: La taxa de sol·licitud és de 6,24€/m2 d’obra. En el cas que es tracti d’una obra de rehabilitació o reforma es multiplicarà pel coeficient 0,7.-Si es tracta d’una nova planta i ampliació el coeficient a multiplicar és 1. En canvi, l’impost sobre construccions, instalacions i obres és de 3,35% del cost de l’obra.

En el cas de comunicat d’obres menors: La taxa de sol·licitud de la llicència és de 320€. En canvi, la taxa de sol·licitud del comunicat és de 227,28€. I l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és de 3,35% del cost de l’obra.

En els casos de l’assabentat d’obres i l’autorització per a actuacions d’urgència: Gratuït.

·Existeix alguna ajuda o subvenció? Sí, l’ajuda que ofereix la Generalitat. Informa’t sobre els ajuts al apartat d’habitatge i rehabilitació de la Generalitat de Catalunya.

·Hi ha la possibilitat d’esponsorització de la façana? En algunes zones molt concretes de la ciutat, podem tramitar la col·locació de lones publicitàries a la façana.

·Quan hauré de fer la propera rehabilitació?  Depèn molt del tipus d’obra. La nostra empresa recomana revisions i manteniment preventiu per a conservar la façana en perfecte estat. Consultin el nostre departament de manteniment.